educarium - metoda Montessori, pomoce Montessori


Cyfry i czerwone żetony
(11 - user rating)

Prosty w formie materiał, który umożliwia dzieciom aktywne przeliczanie w zakresie od 1 do 10. Dzieci poznają pierwszą liczbę dwucyfrową. Najważniejszą zaletą materiału jest budowanie "obrazów liczbowych". Żetony układane są w ustrukturyzowany sposób, zawsze po dwa żetony obok siebie. Umożliwia to szybkie rozpoznawanie ilości oraz wprowadza dzieci w pojęcie liczb parzystych i nieparzystych.

Zapraszamy do pobrania konspektu pracy z tą pomocą dydaktyczną.

 

 

 

Więcej…
 
Blankiety Montessori do działań artymetycznych
(32 - user rating)

Z przyjemnością prezentujemy Państwu bezpłatne blankiety do podstawowych działań artymetycznych, które niezbędne są do pracy z pomocami Montessori w zakresie działań arytmetycznych do 100. Wystarczy pobrać, pociąć, zszyć i przekazać dzieciom!

Więcej…
 
Żelazko i szkoła w przedszkolu? Samoobsługa w Metodzie Montessori
(2 - user rating)Metoda Montessori przygotowuje do życia, a nie do zdawania egzaminów. To jedno ze sztandarowych haseł Marii Montessori, które przekuła na konkretne ćwiczenie podzielone na działy. Ważnym dla niej było, by dziecko uczyło się jak najwcześniej tego, co ułatwi mu poruszanie się w świecie.

Więcej…
 
Kreatywny dorosły to dziecko, które przeżyło
(5 - user rating)

Skąd biorą się ludzie tacy jak twórcy Google, twórcy silnika na biodiesel, czy teorii względności? A wynalazcy różnych małych, sprytnych urządzeń jak słuchawka bezprzewodowa, nawigacja elektroniczna, czy czujnik cofania? A odkrywcy szczepionek i leków?

To ludzie patrzący na problem, jako  na zadanie do rozwiązania, a nie jak na górę do przeskoczenia i to nawet bez tyczki. To ludzie, którzy zdobyli odpowiednią wiedzę i nie poddawali się nieudanym próbom zrealizowania swoich marzeń i pomysłów. Ale czy owa różnica tkwi tylko w zdobytej wiedzy? Pojawia się także coś tak prostego, jak radość z odkrywania rozwiązania, nawet, gdy tym rozwiązaniem okaże się brak rozwiązania… na dzień dzisiejszy, a może w przyszłości otworzy się droga do rozwiązania danego problemu. Samodzielne odkrywanie nowej wiedzy, zasad rządzących otaczającymi nas rzeczywistościami materialnymi, społecznymi, kulturowymi, to kontynuacja pierwotnej ciekawości, będącej motorem rozwoju człowieka od jego narodzin, którą wzięła za podstawę swojej pedagogiki Maria Montessori. Czy można ją podsycać i rozwijać całe życie?

Więcej…
 
Europa czyli ciąg dalszy poznawania świata od ogółu do szczegółu w metodzie Marii Montessori
(2 - user rating)


Dziecko poznając świat według metody Marii Montessori zaczyna od szerokiego spojrzenia. Najpierw kosmos, nasz Układ Słoneczny, planeta Ziemia, jej powierzchnia, a na niej przyroda ożywiona i nieożywiona. Kontynenty, państwa, a w nich ludzie. Przypomnę tylko, jest to poznawanie na poziomie przedszkola. Jest to dla mnie osobiście mocą tej pedagogiki – nie odbiera się dziecku jego tajemniczej i  cały czas do końca niezgłębionej przez pedagogikę, natury poszukiwacza i odkrywcy. To nie pozwalanie dziecku na „samopas”, lecz podążanie za zapisanym w nim, niepowtarzalnym kierunkiem rozwoju. Niepowtarzalnym tak bardzo, jak linie papilarne. Niepowtarzalnym, a zarazem jednakowo dla każdego łaknącym wiedzy, absorbującym wiedzę o świecie i sobie samym.

Więcej…
 
Afryka dzika, czyli ocieplamy zimę z Marią Montessori
(2 - user rating)

 

Jak dziecko poznaje świat w metodzie Marii Montessori? Zaczyna od teleskopu, by kończyć na mikroskopie. Rozpoczyna ona budowanie opowieści o świecie od ogółu, który coraz bardziej uszczegóławia, by dotrzeć do szczegółu. W ten właśnie sposób od Drogi Mlecznej docieramy do kontynentu zwanego Afryką. W innych naszych artykułach znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o tej drodze (artykuł „Lupa, lornetka, czy teleskop”). Co o Afryce opowiada przedszkolakowi Maria Montessori?

 

Więcej…
 
Pedagogika Marii Montessori - zarys ogólny
(100 - user rating)

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Więcej…
 
Koncepcja rozwoju dziecka w odniesieniu do współczesnej psychologii
(80 - user rating)
Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Więcej…
 
Możliwości i bariery adaptacji pedagogiki Marii Montessori do warunków polskich
(79 - user rating)

Od bardzo dawna, bo od co najmniej 15 lat poszukuję najlepszych metod i sposobów pracy z dziećmi. Jeszcze przed reformą oświatową brałam rozdzielone treści poszczególnych przedmiotów i łączyłam je w bloki. Nie wiedziałam wtedy, że wkrótce reforma wprowadzi nauczanie zintegrowane. Jako nauczyciel w małej wiejskiej szkole niestety miałam utrudniony kontakt z nowoczesnymi, nieprzemijającymi pedagogikami. Na studiach bardzo pobieżnie przedstawiono nam pedagogikę alternatywną. Zawsze denerwował mnie fakt, że nie potrafię dotrzeć do moich wszystkich uczniów. Przed niektórymi z nich powstawała jakaś blokada i pomimo moich ciągłych poszukiwań sposobów pomocy im nie potrafiłam do nich dotrzeć. Teraz już wiem, jak im pomóc, poznałam całą gamę możliwości, a dała mi je genialna Maria Montessori.

Więcej…
 


Reklama