Pedagogika Marii Montessori
Europa czyli ciąg dalszy poznawania świata od ogółu do szczegółu w metodzie Marii Montessori
(2 - user rating)


Dziecko poznając świat według metody Marii Montessori zaczyna od szerokiego spojrzenia. Najpierw kosmos, nasz Układ Słoneczny, planeta Ziemia, jej powierzchnia, a na niej przyroda ożywiona i nieożywiona. Kontynenty, państwa, a w nich ludzie. Przypomnę tylko, jest to poznawanie na poziomie przedszkola. Jest to dla mnie osobiście mocą tej pedagogiki – nie odbiera się dziecku jego tajemniczej i  cały czas do końca niezgłębionej przez pedagogikę, natury poszukiwacza i odkrywcy. To nie pozwalanie dziecku na „samopas”, lecz podążanie za zapisanym w nim, niepowtarzalnym kierunkiem rozwoju. Niepowtarzalnym tak bardzo, jak linie papilarne. Niepowtarzalnym, a zarazem jednakowo dla każdego łaknącym wiedzy, absorbującym wiedzę o świecie i sobie samym.

Więcej…
 
Afryka dzika, czyli ocieplamy zimę z Marią Montessori
(2 - user rating)

 

Jak dziecko poznaje świat w metodzie Marii Montessori? Zaczyna od teleskopu, by kończyć na mikroskopie. Rozpoczyna ona budowanie opowieści o świecie od ogółu, który coraz bardziej uszczegóławia, by dotrzeć do szczegółu. W ten właśnie sposób od Drogi Mlecznej docieramy do kontynentu zwanego Afryką. W innych naszych artykułach znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o tej drodze (artykuł „Lupa, lornetka, czy teleskop”). Co o Afryce opowiada przedszkolakowi Maria Montessori?

 

Więcej…
 
Pedagogika Marii Montessori - zarys ogólny
(100 - user rating)

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Więcej…
 
Koncepcja rozwoju dziecka w odniesieniu do współczesnej psychologii
(80 - user rating)
Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Więcej…
 
Możliwości i bariery adaptacji pedagogiki Marii Montessori do warunków polskich
(79 - user rating)

Od bardzo dawna, bo od co najmniej 15 lat poszukuję najlepszych metod i sposobów pracy z dziećmi. Jeszcze przed reformą oświatową brałam rozdzielone treści poszczególnych przedmiotów i łączyłam je w bloki. Nie wiedziałam wtedy, że wkrótce reforma wprowadzi nauczanie zintegrowane. Jako nauczyciel w małej wiejskiej szkole niestety miałam utrudniony kontakt z nowoczesnymi, nieprzemijającymi pedagogikami. Na studiach bardzo pobieżnie przedstawiono nam pedagogikę alternatywną. Zawsze denerwował mnie fakt, że nie potrafię dotrzeć do moich wszystkich uczniów. Przed niektórymi z nich powstawała jakaś blokada i pomimo moich ciągłych poszukiwań sposobów pomocy im nie potrafiłam do nich dotrzeć. Teraz już wiem, jak im pomóc, poznałam całą gamę możliwości, a dała mi je genialna Maria Montessori.

Więcej…